കോവിഡ് 19: മറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി അക്ഷയ്കുമാർ

കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക നൽകിയത് ബോളിവുഡ് താരം അക്ഷയ് കുമാർ ആണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസഫണ്ടിലേക്ക് 25 കോടി രൂപയാണ് താരം സംഭാവന ചെയ്തത്.


കൂടാതെ മുംബൈ ബി.എം.സി കോർപ്പറേഷൻ പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ, മാസ്കുകൾ, പരിശോധനാ കിറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി മൂന്നു കോടി രൂപ കൂടി താരം സംഭാവനചെയ്തു. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധസന്ദേശം എത്തിക്കാനും അക്ഷയ് മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *