” ഗ്ലാഡിസ് ” മോഷൻ പോസ്റ്റർ റിലീസ്.“പോളേട്ടന്റെ വീട് “” മൈഡിയർ മച്ചാൻസ് ” എന്നി ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം ദിലീപ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “ഗ്ലാഡിസ് ” എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ റിലീസായി.


മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്ന ഈ ഹൊറർ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും.
ബിഗ് ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുക്കിയ ദിലീപ് നാരായണന്റെ “മൈഡിയർ മച്ചാൻ” ഉടൻ റിലീസാകും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഗ്ലാഡിസിന്റെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ ഏറേ ജനപ്രീതി നേടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ ദിലീപ് നാരായണൻ പറഞ്ഞു.വാർത്ത പ്രചരണം-എ എസ് ദിനേശ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *