ഫോണില്‍ ഡാറ്റ തീര്‍ന്നോ ? ജിയോയുടെ പുതിയ പ്ലാന്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൂ

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഡാറ്റ ലോൺ പ്ലാനുമായി റിലയൻസ് ജിയോ. ഡാറ്റ തീര്‍ന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഡാറ്റ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആകുന്ന പ്ലാനാണിത്. അടിയന്തരമായി ഡാറ്റ ഉപയോഗം ആവശ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്ലാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. പിന്നീട് പണം അടച്ചാൽ മതിയാകും.


ഒരു ജിബി എമർജൻസി ഡാറ്റയാണ് ഈ സൗകര്യം വഴി ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യം പണം അടക്കാതെ തന്നെ റീചാർജ് ചെയ്ത് പിന്നീട് പണമടച്ചാൽ മതിയാകും.. പ്രതിദന ഡാറ്റ പരിധി കഴിഞ്ഞാലും ഈ പ്ലാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇൻറർനെറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പുതിയ പ്ലാൻ. പ്രീ-പെയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 11 രൂപ നിരക്കിൽ പ്ലാൻ ലഭ്യമാണ്. 1 ജിബിയുടെ 5 പായ്ക്കുകൾ വരെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.


ഓഫർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ വരിക്കാർ പിന്നീട് പണം നൽകണം. അടിസ്ഥാന ഡാറ്റ പാക്ക് കാലാവധി തീരുന്നതുവരെ എമർജൻസി ഡാറ്റ ലോൺ പായ്ക്കും സാധുവായിരിക്കും. സബ്‌സ്‌ക്രൈബർക്ക് സജീവമായ ഒരു അടിസ്ഥാന ഡാറ്റ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓഫർ ലഭ്യമാകൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *