ഇനി തീപ്പെട്ടിക്കൂടിലും സാരി മടക്കി വെയ്ക്കാം

കണ്ടുപിടുത്തം തെലങ്കാന സ്വദേശി വിജയിയുടേതാണ്. തീപ്പെട്ടിക്കൂടിൽ മടക്കി വെയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന തരം സാരിയാണ് വിജയ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാരിയുടെ നീളം 5.5 മീറ്റർ. ആറു ദിവസം കൊണ്ടാണ് വിജയ് സാരി പൂർത്തിയാക്കിയത്. 12000 രൂപയാണ് സാരിയുടെ വില. സാരിയ്ക്ക് നൽകിയ നിറത്തിലും വ്യത്യസ്ത നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

പച്ചറിക്കറികളിൽ നിന്നുള്ള നിറങ്ങളാണ് സാരിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെലങ്കാന മന്ത്രിമാരായ കെ.ടി രാമ റാവു, സബിത ഇന്ദ്രറെഡ്ഡി, വി.ശ്രീനിവാസ് ഗൗഡ് , ദയാകർ റാവൂ എന്നിവരുടെ മുന്നിലാണ് വിജയ് സാരി അവതരിപ്പിച്ചത്. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ വേഗത്തിലും വിലക്കുറവിലും ഇത്തരം സാരികൾ നിർമ്മിക്കാം എന്ന് വിജയ് പറയുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *