‘ബോബ് പെട്രല്ല’ ഹ്യൂമന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍

സ്കൂളില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ പഠിക്കാന്‍ മറന്നതിന്‍റെ പേരില്‍ ടീച്ചറിന്‍റെ ചൂരല്‍കഷായം കിട്ടിയതിന്‍റെ ഓര്‍മ്മകാണും നമുക്ക്. എന്നാല്‍ ആ ദിവസം സ്കൂളില്‍ പോയ വസ്ത്രത്തിന്‍റെ കളര്‍ ഓര്‍മ്മ കാണുമോ.. അമ്പരക്കേണ്ട

Read more