വാക്സിന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസിയായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

വാക്‌സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമാണ് വാക്‌സിൻ സ്വീകരിച്ചവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. കൊറോണ വൈറസ് പിടിപെടാന്‍ സാദ്ധ്യത കുറവുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം പൊതുസ്ഥലങ്ങലിലും ചടങ്ങുകളിലും

Read more