ചിക്കൻ പെരട്ട്

പ്രീയ ആർ ഷേണായ് ചിക്കൻ ഒരു കിലോചുവന്നുള്ളി 10-15സവാള 2 വലുത്തക്കാളി 4 ഇടത്തരംപച്ചമുളക് 3-4ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് 2-3 ടീസ്പൂൺതേങ്ങാ 1/2 കപ്പ്‌കാശ്മീരി മുളക്പൊടി 3

Read more