ഫാന്റസിയും മിസ്ട്രികൂടിച്ചേര്‍ന്ന മല്ലന്‍മുക്ക്

മല്ലൻ മുക്ക് എന്ന വെബ് സീരീസ് റിലീസ് ആയി. ഉൽക്ക ശക്തിയുടെ കഥ ചരിത്രത്തിലെ പരീക്ഷണ കാൽവെയ്പ്പായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഹെൽ പ്ലാനറ്റിൽ നിന്നും വന്ന ഉൽക്ക. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന

Read more