ഗോതമ്പ് മോദകം

റെസിപ്പി :പ്രീയ ആര്‍ ഷേണായ്

ആട്ട .. ആവശ്യത്തിന് ഫില്ലിംഗിന് ന് വേണ്ടി തേങ്ങാ ശർക്കര പാനിയിൽ ഏലയ്ക്കയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകവും പൊടിച്ചത് ചേർത്തു വിളയിച്ചത്…..

ആട്ട ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കും പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയി കുഴയ്ക്കുക.. ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുക…പൂരിക്ക് പരത്തും പോലെ പരത്തി നടുക്ക് തേങ്ങാ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് അടച്ചു ഇഡ്ഡ്ലി ചെമ്പിൽ പതിനഞ്ചു ഇരുപത് മിനിറ്റുകളോളം ആവി കയറ്റുക…….ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *