ഒരുബല്ലാത്ത ജിന്ന്

ഹൈക്കിങ് താരവും യുഎഇയിലെ നിരവധി സാമൂഹ്യസംഘടനകളുടെ അമരക്കാരനുമായ ഹരി നോര്‍ത്ത് കോട്ടച്ചേരിയെകുറിച്ച് ഹൈക്കിങ് സംഘാഗം അജാസ് ബീരാന്‍ എഴുതുന്ന കുറിപ്പ് ‘ഒരു ബല്ലാത്ത ജിന്ന്’ ഒരു മനുഷ്യനായല്‍

Read more