ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ ദൃശ്യവിരുന്നായി പടക്കപ്പൽ

ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത പടക്കപ്പൽ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ സ്ഥാപിച്ചു.നാല് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് കപ്പൽ കടൽപാലത്തിന് സമീപം പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പ്രതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത്.ആലപ്പുഴ പൈതൃക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പടക്കപ്പൽ എത്തിച്ചത്.ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തിയാണ് കപ്പൽ സ്ഥാപിച്ചത്.

നിരവധി പേർ കാഴ്ച കാണാൻ ബീച്ചിൽ എത്തി.കപ്പലിൻ്റെ വരവോടെ ബീച്ചിൽ സന്ദർശകരുടെ തിരക്ക് വർദ്ധിക്കും. ആലപ്പുഴയുടെ ടൂറിസം വികസനത്തിന് പടക്കപ്പൽ കരുത്താകുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *