കടുത്ത ചൂടിൽ നിന്ന് കണ്ണിനെ രക്ഷിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ?

ചൂടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ ഏൽക്കാതെ നോക്കാനാണ്. പ്രായമേറിയവർ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളേറ്റാൽ കണ്ണിലെ ഞരമ്പുകൾ കേടു വരാം. അതുകൊണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് നട്ടുച്ചകളിലും മറ്റും വെയിലത്തിറങ്ങുന്നതും കണ്ണിൽ വെയിലു കൊള്ളുന്നതും കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.

പൊതുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സൺഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കുറവാണ്. സണ്‍ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നറിയാവുന്നവർ പോലും അതുപയോഗിക്കാൻ മടിക്കുന്നതു കാണാം. വേനൽക്കാലത്ത് ശുദ്ധ ജലത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ണുകൾ കഴുകുന്നത് നല്ലതാണ്.

വെയിലത്ത് കുട പിടിക്കുന്നത് 90 % പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കും. തൊപ്പി കൂടി വച്ചാൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാകും. ഹെൽെമറ്റ് ധരിച്ച് വണ്ടിയോടിക്കുമ്പോഴും സ്ക്രീൻ താഴ്ത്തിയിട്ടാൽ കണ്ണിൽ വെയിൽ തട്ടില്ല. സൺഗ്ലാസിനു പകരം പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ധരിച്ചാൽ പോലും 70-80% അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്‍മികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം കിട്ടും. കറുത്തഗ്ലാസ് കൂടുതൽ ഫലം നൽകുമെന്ന് മാത്രം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *