ഒറ്റത്തവണ റീച്ചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ ഒരു വര്‍ഷം വരെ വാലിഡിറ്റി ലഭിക്കുന്ന ജിയോ പ്ലാനുകള്‍?

പോസ്റ്റ്പെയ്ഡും പ്രീപെയ്ഡ് ആയിട്ടും നിരവധി പ്ലാനുകൾ ജിയോ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4G ടോപ്പ്-അപ്പ് വൗച്ചറുകൾ മുതൽ ഒരു വർഷം വാലിഡിറ്റിയുള്ള ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഇതിലുണ്ട്. Rs 2,545

Read more

ഫോണില്‍ ഡാറ്റ തീര്‍ന്നോ ? ജിയോയുടെ പുതിയ പ്ലാന്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൂ

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഡാറ്റ ലോൺ പ്ലാനുമായി റിലയൻസ് ജിയോ. ഡാറ്റ തീര്‍ന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഡാറ്റ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആകുന്ന പ്ലാനാണിത്. അടിയന്തരമായി ഡാറ്റ ഉപയോഗം ആവശ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്ലാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

Read more