ജാക്കറ്റ് ട്രെൻഡുമായി ഡെനിം ബ്രാൻഡ്

സ്ഥിരം പാറ്റേർണിൽ ഉള്ള ഡ്രെസ്സും,മേക്കപ്പ് കളും ഒക്കെ മാറ്റിപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർ ആകാൻ കഴിയു. എക്കാലത്തും വസ്ത്രപ്രേമികളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാൻഡ് ഡെനിം ആണ്. പുതിയ ട്രെൻറ് വസ്ത്രങ്ങളാണ് അവർ ഇറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ടോണ് ജീന്സ്

ഡെനിം ജാക്കറ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻറ് . കാഷ്വല് ഡ്രസ്സുകളുടെ കൂടെ ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചാല് ഫ്രഷ്നസ് ലുക്ക് ലഭിക്കും.കുർത്തി , ഫ്രോക്ക്, സ്ലീവ്ലെസ്സ് ടോപ് മുതലായവ ധരിക്കുമ്പോൾ ജാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ടോണ് ജീന്സിനും ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. നൂലിഴകൾ വിട്ടു കിടക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ജീൻസിൻ്റെ ഒപ്പം ഷർട്ടും, ക്രോപ് ടോപ്പും ആണ് ഫാഷൻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *