വൈറലായി സ്നേഹ അജിത്തിന്‍റെ ഫ്ലമന്ഗോ- കഥക് നൃത്തം

സ്നേഹ അജിത്തിൻ്റെ സ്പാനീഷ് ഫ്ലമന്ഗോ- കഥക് നൃത്തം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. മലയാളത്തിലെ പുതുമുഖനായിക സ്നേഹ അജിത്ത് നൃത്തസംവിധാനം നൽകി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്പാനീഷ് ഫ്ലമന്ഗോ- കഥക് നൃത്തം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു.

സംവിധായകൻ സുരേഷ് ഉണ്ണിത്താൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ക്ഷണം’ എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലെ നായികയാണ് സ്നേഹ അജിത്ത്. കുടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീപ്രഭ ഉണ്ണി. ബഹറിനിൽ വച്ചാണ് നൃത്തം ചിത്രീകരിച്ചത്.ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയ ‘ക്ഷണം’ നിലവിലെ സാഹചര്യം മാറിയാൽ റിലീസ് ചെയ്യും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *