ക്വറൈന്റിൻ ദിനം വിരസതയകറ്റാൻ “ബിയോണ്ട് ബാൻഡ് സംഘം”.

ക്വാറൈന്റിൻ ദിനങ്ങളിലെ ബോറടി മാറ്റാൻ പാട്ടിൽ പ്രണയത്തിന്റെ വസന്തം ഒരുക്കുകയാണ് “ബിയോണ്ട് ബാൻഡ് സംഘം”. വീട്ടിരുന്നു പാട്ടിനു ഈണം നൽകി തയ്യാറാക്കിയ ഗാനം, വേറിട്ട ആലാപന ശൈലിയിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ വൈറലാവുകയാണ്. എട്ട് പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിലെ എല്ലാവരും സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്നാണ് ഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. ‘ബ്രേക്ക്‌ ദി ചെയിൻ’ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ബോറടി മാറ്റി ചിൽ തരംഗമായി മരിയ ഗാനം എന്തയാലും യൂത്തിനിടയിൽ തരംഗമാകുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *