വൈറലായി തണ്ണിമത്തനില്‍ തീര്‍ത്ത അയ്യപ്പരൂപം

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇന്ന് പ്രതിഭകളുടെ കഴിവുകള്‍ പ്രോസ്താഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. തണ്ണിമത്തനില്‍ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയ അയ്യന്‍റെ രൂപമാണ് ഇപ്പോള്‍ നവമാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജോയിന്‍റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു തണ്ണിമത്തനിലാണ് അയ്യന്‍റെ രൂപം കുമാര്‍ നെല്ലൂര്‍ എന്ന വ്യക്തി കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയത്. ഫെയ്സ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ ഈ ഫോട്ടോയാണ് ഇപ്പോള്‍ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *