ട്രെന്‍റിംഗില്‍ കയറി ഓവര്‍ സൈസ് ഡ്രസ്സ്

യുവത്വത്തിന് പ്രീയം ഇപ്പോള്‍ ഓവര്‍ സൈസ് വസ്ത്രങ്ങളാണ്. ഓവർസൈസ് ട്രെൻഡി ലുക്ക് സ്വന്തമാക്കാർന്‍ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുകയെൊന്നും വേണ്ടന്നേ..ലേഡീസ് വെയറിനു പകരം മെൻസ് വെയർ ഷർട്, ടീഷർട് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. . അച്ഛന്റെയോ സഹോദരന്റെയോ ഡെനിം ജീൻസും ടീഷർട്ടും അണിഞ്ഞ് സ്റ്റൈലായി നടക്കാം.


ലൂസ് ഫിറ്റഡ് പാന്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ ഷോർട് ഓവർസൈസ് ടോപ് ആയിരിക്കും നല്ലത്. എന്നാൽ ലോങ് ഓവർസൈസ് ടോപ് ഇടുമ്പോൾ സ്കിന്നി ഡെനിം വേണം. ഓവർസൈസ്ഡ് ടീഷർട്ടിനൊപ്പം സ്കർട്ടോ ഡെനിം ഷോർട്സോ നന്നായിരിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *