ഫാഷന്‍ മാറ്റിപിടിക്കൂ… കൂള്‍ കൂളായി നടക്കൂ

കനത്ത വേനല്‍ ചൂടില്‍ വിയര്‍ത്ത്..വസ്ത്രമൊക്കെ നനഞ്ഞൊട്ടി… ഇങ്ങനെയൊക്കയാണ് ഓഫീസിലും പബ്ലിക്ക് പ്ലേയ്സിലും പോകുന്ന മിക്കവരുടെയും അവസ്ഥ. കട്ടിയുള്ളതും ഫുള്‍ സ്ലീവ് വസ്ത്രങ്ങളും ഒന്നു മാറ്റി പിടിച്ചാല്‍ കുറച്ചൊക്കെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരും.


ഒന്നിനു മുകളിലൂടെ മറ്റൊരു വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ലെയറിങ് രീതി വേനൽക്കാലത്ത് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന കലക്കനൊരു മാര്‍ഗമാണ്. ഒന്നിനു മുകളിലൂടെ മറ്റൊരു വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ലെയറിങ് രീതി.
കനം കുറഞ്ഞ തുണിത്തരങ്ങളാണ് ലെയറിംഗിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം.


സ്ലീവ് ലെസ് ഡ്രസിന് പുറമെ മാത്രമേ ഈ ലെയറിങ് പരീക്ഷിക്കുവാൻ പാടുള്ളു. നിറ്റെഡ് തുണിയും ലൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത കോട്ടൺ തുണിത്തരങ്ങളും, ലിനനും ഒക്കെ വേനൽ ചൂടിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *