ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെയും യു പി ഐ ഉപയോഗിച്ച് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം

സാധാരണ ഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കും യു. പി . ഐ വഴി ഇനി പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഉടനെ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു.ചെറിയ മൂല്യമുള്ള ഇടപാടുകൾക്കായുള്ള പ്രക്രിയ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും ഫീച്ചർ ഫോണുകളിലൂടെ യു.പി.ഐ പേയ്മെന്റുകൾ ജനകീയമാക്കുന്നതിനുമായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നിരവധി നിർദേശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഐ പി ഒ അപേക്ഷകളിലെ നിക്ഷേപത്തിനായുള്ള റീട്ടെയിൽ ഡയറക്ടർ സ്കീമിനായുള്ള യുപിഐ വഴിയുള്ള പേയ്മെന്റുകളുടെ ഇടപാട് പരുധി രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്താൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ യുപിഐ വഴി പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ

  • ആദ്യം നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് *99# ഡയൽ ചെയ്യണം.
  • തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • അടുത്തതായി നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നമ്പറിന്റെ ആറ് അക്കങ്ങൾ നൽകുക.
  • കാലഹരണപ്പെടുന്ന തീയതിയും യുപിഐ പിൻ നമ്പറും നൽകുക.
  • പണം കൈമാറുന്നതിന് ഒന്ന് ഡയൽ ചെയ്ത് പണം അയയ്ക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക.തുടർന്ന് മറുപടിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • പണം അയയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • തുക നൽകി യുപിഐ പിൻ സ്വീകരിക്കുക.
  • ഇടപാട് നടത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എസ് എം എസ് ലഭിക്കും.
  • യുപിഐ സൗകര്യം ഉള്ള ബാങ്കിൽ മാത്രമേ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.നിലവിൽ ഈ സേവനം നാൽപത്തിയൊന്ന് ബാങ്കുകളും ജിഎസ്എം സേവന ദാതാക്കളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പന്ത്രണ്ട് ഭാഷകളിൽ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്നും നാമമാത്രമായ തുക ഈടാക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *