മലപ്പുറം ടു ആഫ്രിക്ക ; 22 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അരുണിമയുടെ സൈക്കിള്‍ യാത്ര

22-ാം വയസ്സില്‍ 22 രാജ്യങ്ങള്‍ അരുണിമ പൊളി.. ആഫ്രിക്കയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ 22 രാജ്യങ്ങൾ സൈക്കിളിൽ അരുണിമ താണ്ടും. ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സില്‍ 22 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സോളോ ട്രിപ്പ് നടത്താന്‍

Read more