ബാറ്റ്മാനൊപ്പം ക്യാറ്റ് വുമണും; ട്രെയിലര്‍ കാണാം

‘ദ ബാറ്റ്‍മാൻ – ദ ബാറ്റ് ആൻഡ് ദ കാറ്റ്’ (The Batman The Bat and the cat) എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തുവിട്ടു.‘ദ ബാറ്റ്‍മാൻ

Read more