കഴുത്തിലെ കറുപ്പ് അകറ്റാന്‍ പഴത്തൊലി

കൈകാലിലേയും കഴുത്തിലേയും കറുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ചില്ലറയല്ല. അതിനെല്ലാം പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ചിലത് നമ്മുടെ വീട്ടില്‍ തന്നെയുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലതുണ്ട്. അവ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. പഴം കഴിച്ച് പഴത്തൊലി വലിച്ചെറില്ലേ… ആവശ്യം ഉണ്ട്.ചര്‍മ്മത്തിലെ കറുപ്പിനെ അകറ്റി നല്ല തിളങ്ങുന്ന ചര്‍മ്മം ലഭിക്കുന്നതിന് പഴത്തൊലി സഹായിക്കുന്നു..

പഴത്തിന്റെ തൊലി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ചര്‍മ്മത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പലര്‍ക്കും അറിയില്ല. പഴത്തിന്റെ തൊലിയുടെ ഉള്‍ഭാഗം കൊണ്ട് കഴുത്തിനും ചുറ്റും ഉരസിയാല്‍ മതി. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കും നമുക്ക് പരിഹാരം കാണാവുന്നതാണ്.


പതിനഞ്ച് മിനിട്ടെങ്കിലും ഇത് ചര്‍മ്മത്തില്‍ ഉരസികൊണ്ടിരിക്കണം. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധിയെ നിസ്സാരമായി പരിഹരിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *