ഒറ്റത്തവണ റീച്ചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ ഒരു വര്‍ഷം വരെ വാലിഡിറ്റി ലഭിക്കുന്ന ജിയോ പ്ലാനുകള്‍?

പോസ്റ്റ്പെയ്ഡും പ്രീപെയ്ഡ് ആയിട്ടും നിരവധി പ്ലാനുകൾ ജിയോ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4G ടോപ്പ്-അപ്പ് വൗച്ചറുകൾ മുതൽ ഒരു വർഷം വാലിഡിറ്റിയുള്ള ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഇതിലുണ്ട്. Rs 2,545

Read more

താരിഫ് നിരക്കുകള്‍ കുത്തനെകൂട്ടി ജിയോയും.

പ്രീ പെയ്ഡ് റിചാര്ജ് നിരക്കുകള്‍ കുത്തനെകൂട്ടി റിലയന്‍സ് ജിയോയും. ജിയോയുടെ അൺലിമിറ്റഡ്,ഡാറ്റ ആഡ് ഓൺ, ജിയോ ഫോൺ പ്ലാനുകൾക്ക് ഇനി മുതൽ പുതിയ നിരക്കുകൾ ആയിരിക്കും. ഡിസംബർ

Read more

ഫോണില്‍ ഡാറ്റ തീര്‍ന്നോ ? ജിയോയുടെ പുതിയ പ്ലാന്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൂ

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഡാറ്റ ലോൺ പ്ലാനുമായി റിലയൻസ് ജിയോ. ഡാറ്റ തീര്‍ന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഡാറ്റ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആകുന്ന പ്ലാനാണിത്. അടിയന്തരമായി ഡാറ്റ ഉപയോഗം ആവശ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്ലാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

Read more