വിഷുവിന് സ്റ്റൈൽലിഷാകാം

വിഷുവിനു ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം. നാടൻ ലുക്കൽ നിന്ന് അല്പമാറി സ്റ്റൈലായി ഡ്രസ്സ്‌ ധരിച്ചാലോ.

ഉടലിനുവണ്ണം ഇല്ലെങ്കിലും കൈയ്യുടെ വണ്ണകൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമായി തോന്നാറുണ്ട്. അത്തരകാർക്കും കഫോർട്ടായി ധരിക്കാവുന്ന ബ്ലൗസ് ആണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

നിന്റെ കൈയ്യുടെ മസിൽ കണ്ടില്ലേ എന്ന കളിയാക്കാലുകൾക്ക് ഇനി ചെവി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല.ട്രെഡിഷൻ ഡ്രസ്സിനൊപ്പം ഈ ഡിസൈൻ അടിപൊളി ലുക്ക്‌ നൽകും.അഞ്ചോ അറോ പ്ലീറ്റുകളോട് കൂടിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പഫ് മാത്രാണ് ഉള്ളത്.സ്ലീവ് ലൂസായ രീതിയിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

സ്ലീവ് ലൂസായതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലെ തടി ഹൈഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കാം.നമ്മൾ ഏതു ഡ്രസ്സ്‌ സെലക്ട്‌ ചെയ്താലും കൈയുടെ സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ പൊളി ലുക്ക്‌ നിങ്ങളിൽ വന്നു ചേരും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കുമല്ലോ.

ബിനു പ്രിയ ഡിസൈനർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *