നിഴല്‍

ശാന്തിനി.എസ്.നായര്‍

എനിക്കു വേണ്ടി  മുന്നിലും പിന്നിലും  നടക്കുമ്പോള്‍ ,

അറിയാന്‍ ശ്രമിച്ചില്ല..

ഇരുളില്‍ സ്വയം  മറഞ്ഞില്ലാതായപ്പോള്‍,..

ആ ശൂന്യതയില്‍ ,ഒറ്റപ്പെടലിന്‍റെ ഭീകരതയില്‍,..

തിരിച്ചറിയാതെ പോയ നിന്‍റെ പ്രണയംകണ്ണീരിനൊപ്പം ഒഴുക്കി കളയാനും കഴിഞ്ഞില്ല..

നീ ഇല്ലാതെ ഞാനും ,ഞാനില്ലാതെ നീയും ,

 ഇല്ല എന്ന സത്യത്തില്‍, ഞാന്‍  നിന്നെ  പ്രണയിക്കുന്നു..

ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഇരുട്ടിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ  നിലാവിനൊപ്പം പ്രണയിക്കാം..

സ്വപ്നങ്ങളെ വാരിക്കുട്ടി ഭണ്ഡാരത്തിലാക്കി,

ചരടിട്ടുകെട്ടി ഉറപ്പുവരുത്തി..

കൂരിരുട്ടിനു കൂട്ടായി കൊടുത്തു ..

തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ നടന്നകലുമ്പോള്‍ മനസിലായിരുന്നില്ല കൂടെ വന്നത് ഏകാന്തതയുടെ നിഴല്‍  മാത്രമാണെന്ന്..

ആ നിഴലിനൊപ്പം വെളിച്ചത്തില്‍ ഞാന്‍ നടന്നു..

ഇരുട്ടില്‍ അപ്പോഴും തനിച്ചായിരുന്നു..,

ഞാനും എന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങളും..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *