റെസ്റ്റോറന്‍റ് സ്റ്റൈല്‍ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ്

റെസിപി കൃഷ്ണേന്ദു അവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ ചേരുവകൾചിക്കൻ: 200 gmസവാള: 1മുട്ട: 2കാപ്സിക്കം: 1കാരറ്റ്: 1Spring onion: 2 തണ്ട്സോയ സോസ്: 5-6 ടീസ്പൂൺകുരുമുളക്: 2 ടീസ്പൂൺനൂഡിൽസ്: 160gmവെളുത്തുള്ളി

Read more