ഹാന്‍ഡ് ബാഗും ഉര്‍ഫിക്ക് വസ്ത്രം

വ്യത്യസ്തവസ്ത്രം ധരിച്ച് ശ്രദ്ധനേടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉര്‍ഫി ജാവേദ്. ഇപ്പോഴിതാ ബാഗ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉര്‍ഫിയുടെ വസ്ത്രമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നത്. ഹാന്‍ഡ് ബാഗിലാണ് ഉര്‍ഫിയുടെ പുത്തന്‍ പരീക്ഷണം.


ബാഗുമായി നില്‍ക്കുന്ന ഉര്‍ഫിയുടെ ആദ്യ ചിത്രം പിന്നാലെ ആബാഗ് ഉപയോഗിച്ച് വസ്ത്രം ധരിച്ചെത്തുന്ന ഉര്‍ഫി. ബാഗിന്‍റെ വള്ളികാണ് സ്ലീവായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പണം വയ്ക്കാനുള്ള അറകളും സ്റ്റൈല്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായും ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധനേടികഴിഞ്ഞു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *