മരിച്ച പെറ്റ്സിനോട് സംസാരം;വിചിത്രവാദവുമായി ഒരുസ്ത്രീ

തനിക്ക് ചത്തുപോയ മൃ​ഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനാവും അവകാശപ്പെട്ട് ഒരു സ്ത്രീ. മരിച്ചുപോയ തങ്ങളുടെ മൃ​ഗങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നറിയാൻ നിരവധി ആളുകൾ ഇവർക്കരികിലേക്ക് എത്താറുമുണ്ട്.

ഡാനിയേൽ മക്കിന്നൻ എന്ന സ്ത്രീയുടെ ജോലി തന്നെ അതാണ്. ചത്തുപോയ മൃ​ഗങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഉടമകൾക്കും ഇടയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഡാനിയേൽ. 51 വയസാണ് ഡാനിയേലിന്റെ പ്രായം. തനിക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനമാണ് ഇങ്ങനെ മരിച്ചുപോയ മൃ​ഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നാണ് ഡാനിയേൽ പറയുന്നത്. അതായത് ആ മൃ​ഗങ്ങൾക്ക് മരണശേഷവും എന്താണ് തങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് ഡാനിയേൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഉടമകൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യവും മൃ​ഗങ്ങളോട് ചോദിക്കും.

താൻ ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ മരിച്ചുപോയ മൃ​ഗങ്ങളുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് പരസ്പരം പറയാനുള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നു എന്നും ഡാനിയേൽ പറയുന്നു. ഏതായാലും ഡാനിയേൽ പറയുന്നത് പ്രശസ്തരടക്കം പലരും മരിച്ചുപോയ തങ്ങളുടെ വളർത്തുമൃ​ഗങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിനായി തന്നെ സമീപിക്കാറുണ്ടെന്നും അവര്‍ കൂടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *