ചിരിയും ചികിത്സയും

കഥ: വി.പി.രാധ വെള്ളൂർ (കണ്ണൂര്‍)

കൺസൾട്ടിങ്ങ് റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നും ചിരിക്കാറുണ്ട് .എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ടോ, മൗനം കൊണ്ടോ എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയാറില്ല. ഞാൻ താണ്ടിയ കനൽവഴികളിൽ എൻ്റെ ചിരി കരിഞ്ഞു പോയതോ, വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടി പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ തടുക്കാൻ കഴിയാതെ മറഞ്ഞു പോയതോ, എനിക്കെന്തേ ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

എല്ലാമാസവും ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിരി നോക്കി നിർവികാരതയോടെ ഞാൻ മുഖം തിരിക്കും. തലവേദനയാണ് പ്രശ്നം. എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും വേദന കുറയുന്നില്ല. കാര്യമായ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.

നീണ്ട ചികിത്സയിൽ, ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഡോക്ടറെ ചിരി നോക്കി ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അന്നു ഡോക്ടർ എന്നോടു പറഞ്ഞു, വേദനക്ക് വലിയ മാറ്റമുണ്ടല്ലോ, എന്ന് ,അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ചിരിയും ഒരു ചികിത്സയാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *